Loading...
 Start Page

Πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Συνδιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
Συντονιστής: Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 13 Ιουνίου, ώρα 16:00 

Σκοπός της συνεδρίας είναι η ανάλυση του σχεδιασμού και των προβλέψεων των περιφερειακών και των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων αλλά και των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας σε σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθεται ο τρόπος με τον οποίο οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Περιφέρειες, τα Πανεπιστήμια, οι Δήμοι αλλά και τα Επιμελητήρια τεκμηριώνουν την δυνατότητα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε οι επιχειρήσεις αλλά και οι ιδιώτες να «ξεκλειδώσουν» τα διαθέσιμά τους σε επενδυτική κατεύθυνση.

Στην περιοχή μας τρείς παρεμβάσεις θα μπορούσαν άμεσα να διαμορφώσουν περιβάλλον υποδοχής αυτών των επιχειρηματικών κεφαλαίων που μαζί με την Δημόσια και Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα επανεκκινήσουν την τοπική οικονομία:

 • Υποστήριξη των αξιόλογων επενδυτικών ιδιωτικών πρωτοβουλιών στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και ειδικότερα των ευέλικτων δυναμικών επιχειρηματικών πλάνων.
 • Συμμετοχή όλων των βασικών φορέων στην απόφαση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν καθώς και στην σωστή εφαρμογή τους (τετραπλή έλικα).
 • Δημιουργία κοινού οργάνου (Περιφέρειες, Επιχειρηματική κοινότητα, Ακαδημαϊκή κοινότητα) για το σχεδιασμό, την επίβλεψη της εκτέλεσης και την αξιολόγηση αποτελεσμάτων, με αποφασιστικό ρόλο στην άρση των εμποδίων και το συντονισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων απεμπλοκής επενδύσεων.

Ο επιχειρηματικός κόσμος αναφέρεται ποικιλοτρόπως στην απουσία του από τη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν άμεσα. Επιλογή που λειτουργεί αυτόματα και σαν άλλοθι για την έλλειψη καινοτομίας, επενδύσεων, ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανοώντας την αστοχία σε αυτή την διαδρομή που ομολογουμένως δεν είχε έως σήμερα τα επιθυμητά αποτελέσματα, προτείνει τη συμμετοχή των επιχειρηματικών φορέων στη διακυβέρνηση των προγραμμάτων και προωθεί δομές διοίκησης και διακυβέρνησης που περιλαμβάνουν επιχειρηματική εκπροσώπηση σε ουσιαστικό βαθμό.

Ομιλητές:
*Σημείωση: Μπορείτε να διαβάσετε τις εισηγήσεις των ομιλητών, πατώντας στο όνομά τους

Βασίλης Γεωργόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας 

Γεώργιος Κουμουτσάκος, Βουλευτής ΝΔ

Γεώργιος Κύρτσος, Ευρωβουλευτής

Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πρόεδρος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Νίκος Παπαδάκος, Πρόεδρος Δικτύου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας & Ανάπτυξης

Άλκηστις Σταθοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΔΕ

Διονυσία Ταμβάκη, Υπεύθυνη Έργων Κοινή Τεχνική Γραμματεία Ελλάδα – Ιταλία

Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας

Giovanni Antelmi, Μέλος τεχνικής γραμματείας δικτύου Επιμελητηρίων Ελλάδας – Ιταλίας

Annika Patregnani, Συντονίστρια δικτύου Ark Adrion

Δείτε τι έγραψε ο Τύπος:

18 Ιουνίου 2015, Πελοπόννησος, Ευκαιρίες και πλεονεκτήματα


Είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας να επιτύχουμε ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες και αποσαφήνιση των όρων της νέας προγραμματικής περιόδου: πόσα χρήματα, σε ποιες κατευθύνσεις αιχμής, με ποιους όρους, με ποια διαδικασία. Με δεδομένο ότι οι «δυνάμεις» που δρουν στην περιφέρεια προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα, επιμένουμε σε μία σύνθεση εισηγητών που καλύπτει κατά το δυνατόν εκπροσώπηση από τους κρίσιμους τομείς αναφοράς.

Μέσα από τις τοποθετήσεις των εισηγητών φιλοδοξούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:

 • Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες σε επίπεδο υποδομών για την περιφερειακή ανάπτυξη που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα (οδοποιία, δίκτυα μεταφορών και συγκοινωνιών, κοινόχρηστοι χώροι, εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λπ.);
 • Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του προγραμματικού πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020 που θα κάνουν πράξη την ευρωπαϊκή επιταγή για ηγετικό ρόλο της επιχειρηματικότητας στις δράσεις και τα έργα που δρομολογούνται για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας;
 • Ποιες θα είναι οι δυνατότητες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας και ιδιαίτερα σε σχέση με την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου; Που πρέπει να εστιάσουμε για να παράγουμε αποτέλεσμα και όχι θεωρία;
 • Ποια θα είναι η διαδικασία χρηματοδότησης έργων; Θα υπάρξουν διαφορές σε σχέση με την διαδικασία χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013;
 • Υπάρχει κάποια απλοποίηση στον τρόπο υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων ή θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες της προηγούμενης περιόδου;
 • Υπάρχει ένας γενικός προγραμματισμός για τις προσκλήσεις που αναμένονται ανά Προτεραιότητα; Πότε οι υφιστάμενοι και νέοι επιχειρηματίες να περιμένουν τι;
 • Ποια ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων; Τι είδους υποστήριξη θα βοηθούσε ουσιαστικά τις παραπάνω διαδικασίες;
 • Ποια προγράμματα σημείωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες με πραγματικό ενδιαφέρον για καινοτομία και ανάπτυξη; Ποια προγράμματα είχαν θετική πορεία σε όρους απορρόφησης της χρηματοδότησης (άρα και υλοποίησης); 
 • Σε ποιους τομείς έχουν διαγνωστεί ανάγκες που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν την προηγούμενη περίοδο; 
 • Σε ποιο επίπεδο έχουν συνδεθεί τα εργαλεία προγραμματισμού των φορέων έκφρασης της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας όπως τα Επιμελητήρια με τα αντίστοιχα των διαφόρων επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης (Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων, περιφερειακά και θεματικά Επιχειρησιακά Προγράμματα, κ.α.);

Στο πλαίσιο της συνεδρίας μας ενδιαφέρει, επίσης, η ανάλυση ζητημάτων όπως ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου, οι δυσκολίες, οι αστοχίες του σχεδιασμού και περαιτέρω πώς οι ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου θα κινηθούν σε έναν άξονα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

 

Αρχεία Συνεδρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννα Άσπρου, τηλ.: 2610312530,  email: asprou@pelop.gr

διαχωριστική γραμμή

Login / Sitemap

εικονίδιο facebookεικονίδιο flickr

© Copyright 2015 - 2018 pelopanaptixi.gr