Loading...
 Start Page

Οι προοπτικές ανάπτυξης των Δήμων

Συνδιοργάνωση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συντονιστής:
Ζώης Μαρίνος, Δημοσιογράφος
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 13 Ιουνίου, ώρα 19:00

Σκοπός της συνεδρίας είναι η ανάλυση του σχεδιασμού και των προβλέψεων του ΣΕΣ «2014-2020» σε σχέση με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσα από τις τοποθετήσεις των εισηγητών φιλοδοξούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας σήμερα (π.χ. άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση, κοινόχρηστοι χώροι, οδοποιία, εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λπ.); Ποιες είναι οι κεντρικές προτεραιότητες του προγραμματικού πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020; Ποιες θα είναι οι δυνατότητες των Δήμων για χρηματοδότηση έργων; Ποια θα είναι η διαδικασία χρηματοδότησης έργων; Θα υπάρξουν διαφορές σε σχέση με την διαδικασία χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013; Συνδέονται τα εργαλεία προγραμματισμού στα διάφορα επίπεδα διοίκησης (Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων, περιφερειακά και θεματικά Επιχειρησιακά Προγράμματα); κ.α.

Είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας να επιτύχουμε ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες και αποσαφήνιση των όρων της νέας προγραμματικής περιόδου: πόσα χρήματα, για ποια έργα, με ποιους όρους, με ποια διαδικασία.

Με δεδομένο ότι οι εισροές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα, επιμένουμε σε μία σύνθεση εισηγητών που καλύπτει τόσο το περιφερειακό όσο και τα θεματικά επιχειρησιακά προγράμματα αλλά και εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης οι οποίοι σε τελική ανάλυση επιλέγουν κατευθύνσεις με βάση τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητές τους.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας μας ενδιαφέρει, επίσης, η ανάλυση ζητημάτων όπως ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου, οι δυσκολίες, οι αστοχίες του σχεδιασμού και περαιτέρω πώς οι ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου θα κινηθούν σε έναν άξονα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απτά οφέλη για τους πολίτες, την οικονομία και το περιβάλλον.

Ομιλητές: 
*Σημείωση: Μπορείτε να διαβάσετε τις εισηγήσεις των ομιλητών, πατώντας στο όνομά τους 

Ευάγγελος Γεωργίου, Προϊστάμενος Μονάδας Α Προγραμματισμού Ε.Π. και Αξιολόγησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΔΕ

Θάνος Καρπής, Δήμαρχος Ερυμάνθου

Παναγιώτης Κορκολής, Σύμβουλος για θέματα ΕΣΠΑ, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Ιωάννης Μέξης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης

Χρήστος Νικολάου, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Γεώργιος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου

Αντώνιος Παρασκευόπουλος, Επιχειρηματικός Σύμβουλος Ανάπτυξης CORE SOLUTIONS

Κωνσταντίνος Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων

Κωνσταντίνος Σπαρτινός, Υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων

Νικόλαος Χιωτάκης, Δήμαρχος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, πρόεδρος ΠΕΤΑ 


Δείτε τι έγραψε ο Τύπος:

15 Ιουνίου 2015, Πελοπόννησος, Ορατός ο κίνδυνος αποκλεισμού των δήμων

16 Ιουνίου 2015, Πελοπόννησος, Δήμοι: Προβληματισμός για τη χρηματοδότηση

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Ποιες είναι οι κεντρικές προτεραιότητες του προγραμματικού πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020 για τους Δήμους;

• Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ένας Δήμος μέχρι το 2020;

• Σε ποια έργα στοχεύει το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την περίοδο 2014 – 2020;

(Ποιος είναι ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου σε νούμερα για τους ΟΤΑ και σε ποιότητα για τους πολίτες; Ποια προγράμματα σημείωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Δήμους; Ποια προγράμματα είχαν θετική πορεία σε όρους απορρόφησης της χρηματοδότησης (άρα και υλοποίησης); Για ποια προγράμματα η εφαρμογή δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί στην φάση του σχεδιασμού; Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αδυναμίες που εντοπίζετε στους φορείς υλοποίησης των έργων; Παρουσίαση (καλών) χαρακτηριστικών περιπτώσεων.)

• Σε ποια έργα στοχεύει το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την περίοδο 2014 – 2020;

(Ποιος είναι ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου σε νούμερα για τους ΟΤΑ και σε ποιότητα για τους πολίτες; Ισχύει ότι στον κοινωνικό τομέα αποδίδεται ποσοστιαία μεγαλύτερο βάρος αυτή την περίοδο; Πρακτικά πώς το όφελος θα φτάσει στην κοινωνία; Ποια προγράμματα σημείωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Δήμους; Ποια προγράμματα είχαν θετική πορεία σε όρους απορρόφησης της χρηματοδότησης (άρα και υλοποίησης); Για ποια προγράμματα η εφαρμογή δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί στην φάση του σχεδιασμού; Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αδυναμίες που εντοπίζετε στους φορείς υλοποίησης των έργων; Παρουσίαση (καλών) χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Αν τα προγράμματα δεν υλοποιούνταν θα υπήρχε επίπτωση στους δείκτες ανεργίας, απασχόλησης, διαβίωσης κάτω από τα όρια της φτώχειας;)

• Σε ποια έργα στοχεύει το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για την περίοδο 2014 – 2020;

(Ποιος είναι ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου σε νούμερα για τους ΟΤΑ και σε ποιότητα για τους πολίτες; Υπάρχει κάποιος συστηματικός τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από τους πολίτες; Ποιος είναι ο στόχος της Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το 2020; Ποια προγράμματα σημείωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Δήμους; Ποια προγράμματα είχαν θετική πορεία σε όρους απορρόφησης της χρηματοδότησης (άρα και υλοποίησης); Για ποια προγράμματα η εφαρμογή δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί στην φάση του σχεδιασμού; Παρουσίαση (καλών) χαρακτηριστικών περιπτώσεων.

• Η Τεχνική Βοήθεια για τα έργα ΕΣΠΑ (ΜΟΔ) που είχαν στην διάθεσή τους οι Δήμοι αξιοποιήθηκε επαρκώς; Πόσοι Δήμοι έκαναν χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου; Ποια είναι τα αποτελέσματα;

• Θα προβλεφθεί Τεχνική Βοήθεια (αντίστοιχα από την ΜΟΔ) για τη νέα προγραμματική περίοδο; Αν ναι, θα πρέπει να γίνει στην αρχή της περιόδου με μετρήσιμα αποτελέσματα, έχουν γίνει σχετικές προσαρμογές του πλαισίου;

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Ποια θα είναι η διαδικασία χρηματοδότησης έργων; Θα υπάρξουν διαφορές σε σχέση με την διαδικασία χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013;

• Υπάρχει κάποια απλοποίηση στον τρόπο υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων ή θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες της προηγούμενης περιόδου;

• Οι Δήμοι θα πρέπει να επαναξιολογηθούν ως προς την Διαχειριστική τους Επάρκεια τη νέα προγραμματική περίοδο;

• Με δεδομένο ότι τη νέα προγραμματική περίοδο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι «ανταγωνιστικά», ποιοι μηχανισμοί υποστήριξης έχουν προβλεφθεί για τους μικρούς Δήμους που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την διαδικασία;

• Με ποιόν τρόπο, ένας Δήμος μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα για να μπορέσει να καλύψει τις βασικές του ανάγκες;

• Υπάρχει ένας γενικός προγραμματισμός για τις προσκλήσεις που αναμένονται ανά Θεματική Προτεραιότητα; Πότε οι Δήμοι να περιμένουν τι;

• Πράσινο ταμείο: ανεξάρτητο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους ΟΤΑ – Απολογισμός της προηγούμενης περιόδου

(Ποια προγράμματα σημείωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Δήμους; Ποια προγράμματα είχαν θετική πορεία σε όρους απορρόφησης της χρηματοδότησης (άρα και υλοποίησης); Για ποια προγράμματα η εφαρμογή δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί στην φάση του σχεδιασμού; Ποια ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων; Παρουσίαση (καλών) χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι θα αλλάξουν ουσιαστικά το περιβάλλον των μικρομεσαίων πόλεων που, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εμφανίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα: κοινόχρηστοι χώροι, οδικό δίκτυο, εφαρμογές ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, κ.λπ.)

• ΕΕΤΑΑ: φορέας διαχείρισης των κοινωνικών προγραμμάτων για τους ΟΤΑ – Απολογισμός της προηγούμενης περιόδου

(Ποια προγράμματα σημείωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Δήμους; Ποια προγράμματα είχαν θετική πορεία σε όρους απορρόφησης της χρηματοδότησης (άρα και υλοποίησης); Σε ποιους τομείς έχουν διαγνωστεί ανάγκες που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν την προηγούμενη περίοδο; Ποια ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων; Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αδυναμίες που εντοπίζετε στους φορείς υλοποίησης των έργων; Ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι πρέπει απαραίτητα να ενσωματωθούν τη νέα προγραμματική περίοδο. Η επιμήκυνση της διάρκειας των έργων κοινωνικού χαρακτήρα δεν θα περιόριζε σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες διαχείρισης με αντίστοιχα αποτελέσματα π.χ. «Βοήθεια στο Σπίτι» ή «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» π.χ. 2ετής ή 3ετής διάρκεια.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ/ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Ποιο είναι το όραμα του Δήμου;

• Ποιοι είναι οι 5 βασικοί τομείς που χρειάζονται άμεσα παρέμβαση στον Δήμο κατά την γνώμη σας;

• Τι πρέπει να περιμένουμε ως πολίτες;

• Τα επιχειρησιακά προγράμματα των δήμων 2015-2019 είναι στην ορθή κατεύθυνση; Συνδέονται τα εργαλεία προγραμματισμού στα διάφορα επίπεδα αυτοδιοίκησης;

• Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία αξιοποιήσατε κυρίως την προηγούμενη περίοδο;

• Ποια ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων;

• Τι είδους υποστήριξη πιστεύετε ότι θα βοηθούσε ουσιαστικά την διαδικασία υλοποίησης των έργων;

• Θεωρείτε ότι έχετε επαρκή ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε; Με ποιόν τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική;

• Ποιες αρμοδιότητες βαραίνουν δυσανάλογα τον μηχανισμό του Δήμου;

Αρχεία Συνεδρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννα Άσπρου, τηλ.: 2610312530,  email: asprou@pelop.gr

διαχωριστική γραμμή

Login / Sitemap

εικονίδιο facebookεικονίδιο flickr

© Copyright 2015 - 2018 pelopanaptixi.gr