Loading...
 Start Page

Άρδευση του Κάμπου της Δυτικής Αχαΐας

Άρδευση του Κάμπου της Δυτικής  Αχαΐας

Εισηγήσεις με θέμα την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών μελετών και των έργων που απομένουν προκειμένου να λειτουργήσει η άρδευση της περιοχής από το Φράγμα του Πηνειού (επέκταση των δύο διωρύγων κλπ). Είναι γνωστό ότι η μεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού του Δήμου ζει από την γεωργία και την κτηνοτροφία. Για τους οικονομικούς αυτούς κλάδους προϋπόθεση είναι το νερό. Σήμερα το νερό είναι πολύ ακριβό (ΔΕΗ) και ακατάλληλο σε πολλές περιπτώσεις προέρχεται από προβληματικές γεωτρήσεις (αλμύρα νερού κ.α.).

 

Εισηγητές:

1.  κ. Γρηγόρης  Αλεξόπουλος, Αντι περιφερειάρχης ΠΔΕ 

"Επέκταση Βόρειας κεντρικής διώρυγας Πηνειού στην περιοχή Δυτικής Αχαΐας"  

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η επέκταση της υφιστάμενης διώρυγας Πηνειού με την κατασκευή πρωτευόντων αγωγών που απαιτούνται για την μεταφορά νερού άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Η περιοχή αυτή, είναι σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου γεωργική μικτής έκτασης 96.000 στρεμμάτων περίπου, και δεν διαθέτει συλλογικά αρδευτικά δίκτυα. Η εξυπηρέτηση των αρδεύσεων γίνεται σήμερα πλημμελώς από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.

Η εντατικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, αυξάνουν συνεχώς τις απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό με άμεση συνέπεια την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Έτσι η σημερινή κατάσταση αποτυπώνεται με τα εξής αρνητικά χαρακτηριστικά:

-  Υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία των υφιστάμενων γεωτρήσεων.

- Συνεχής υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών από τη χρήση χαμηλής ποιότητας αρδευτικού νερού από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.

- Υφαλμύρινση του υδροφόρου ορίζοντα της χαμηλής πεδινής περιοχής.   

Η κατασκευή λοιπόν του συγκεκριμένου έργου κρίνεται ως άμεση και επιτακτική για τη διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος της περιοχής και την αειφορία των φυσικών της πόρων. Η μελλοντική ολοκλήρωση του έργου θα περιλαμβάνει το σύνολο των αρδευτικών δικτύων διανομής (επιμέρους αντλιοστάσια, δεξαμενές, τριτεύοντα δίκτυα άρδευσης).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει σε άμεση προτεραιότητα το συγκεκριμένο έργο καταβάλλοντας προσπάθειες για ένταξή του και χρηματοδότηση από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

2. Ξενοφών Σταυρόπουλος, Δρ. Γεωλόγος – Μελετητής-Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων

"Υδατικοί Πόροι Δυτικής Αχαϊας - Κάλυψη Αναγκών Άρδευσης"

--Διαχρονική εξέλιξη της αξιοποίησης υδατικών πόρων στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας.

--Υδατικές ανάγκες για ύδρευση, άρδευση και λοιπές χρήσεις.

--Προβλήματα ποσοτικής μείωσης και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων.

--Αξιολόγηση των υδατικών πόρων Δυτικής Αχαΐας στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

--Η εξασφάλιση των αναγκαίων υδατικών πόρων ως βασική προϋπόθεση για την αναπτυξιακή προοπτικής της Δυτικής Αχαΐας.

--Σημασία της επέκτασης του αρδευτικού έργου Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα.  

 

3. κ.Μπεκίρης Βασίλης, πρώην Υπουργός 

"Αναγκαία για την ανάπτυξη της Δυτικής Αχαΐας η επέκταση του Πηνειού στην περιοχή  "        

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αχαΐας είναι η επέκταση του Πηνειού στην περιοχή. Το έργο αυτό θα αλλάξει τη μορφή της περιοχής και την μοίρα των κατοίκων. Επίσης πρέπει να επισημάνω ότι η επέκταση αυτή καθυστερεί από τη δεκαετία του 1970 και οφείλεται αυτή η καθυστέρηση στις αντιδράσεις των παραγόντων της Ηλείας.          

Για την ιστορία θα ήθελα να τονίσω ότι για το θέμα αυτό, δηλαδή την επέκταση του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐας ασχολούμαι συνεχώς από τη δεκαετία του 1970, όταν το πρώτον, εξελέγην Βουλευτής.          

Τότε αν θυμάμαι καλά και συγκεκριμένα το 1977 ή 1978 είχαμε στη περιοχή μας μία μεγάλη ανομβρία και οι ειδικοί είχαν προτείνει να γίνουν στη περιοχή αρδευτικά έργα και είχαν προτείνει να επεκταθεί το φράγμα του Πείρου-Παραπείρου, μέχρι ην Δυτική Αχαΐα.          

Επειδή όμως οι ειδικοί επιστήμονες απεφάνθησαν ότι το φράγμα Πείρου-Παραπείρου δεν επρόκειτο να γίνει, έρριξαν την ιδέα να επεκταθεί το φράγμα Πηνειού και τη Δυτική Αχαΐα διότι πολλά νερά του Πηνειού περίσσευαν και μεγάλες ποσότητες νερού χύνονταν στη θάλασσα.           Όταν λοιπόν ερρίφθη η ιδέα της επέκτασης του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα αμέσως είχα επισκεφθεί τους αρμοδίους Υπουργούς και βρήκα και μεγάλη κατανόηση.          

Συμπληρωματικά κατέθεσα και σχετική ερώτηση στη Βουλή και οι αρμόδιοι Υπουργοί Γεωργίας και Δημοσίων έργων μου απάντησαν θετικά λέγοντας συγκεκριμένα ότι άρχισαν και γίνονται και οι πρώτες μελέτες. Βέβαια όλα αυτά έγιναν όταν Κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και οι αρμόδιοι Υπουργοί ήσαν φίλοι και συνάδελφοί μου.          

Όταν όμως το 1981 ήλθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία κατά καιρούς είχα απασχολήσει και συναδέλφους Βουλευτάς του ΠΑΣΟΚ αλλά δυστυχώς για το θέμα αυτό δεν εύρισκαν κατανόηση από τους αρμοδίους Υπουργούς. Έτσι το 1990 όταν ήμουν και εγώ στη Κυβέρνηση επανέφερα το θέμα και τότε μάλιστα άρχισαν να τοποθετούνται οι πρώτες τσιμεντόπλακες, πράγμα το οποίον έδειχνε ότι βούληση της Κυβέρνησης της Ν.Δ. ήταν η επέκταση του φράγματος του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα.          

Μάλιστα εκείνη τη περίοδο καταφέραμε να προταθεί και να ενταχθεί το έργο της επέκτασης του φράγματος του Πηνειού στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης.          

Εν τω μεταξύ το 1993 επανήλθε και πάλι το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία με αποτέλεσμα το έργο να απενταχθεί από το Βον Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης.                     

Βέβαια οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας που είχαν ενδιαφερθεί πήραν την υπόσχεση ότι το έργο θα ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, πράγμα το οποίον δεν έγινε. Στη συνέχεια οι προσπάθειες οι δικές μου όταν έπαυσα να πολιτεύομαι εστράφησαν προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.          

Όμως και οι δύο Νομάρχες της περιόδου εκείνης με είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε διότι αντιδρούσαν όλοι οι πολιτικοί του Νομού Ηλείας προβάλλοντες το επιχείρημα ότι το νερό δεν επαρκεί ούτε για την περιοχή της Ηλείας.          

Βέβαια τα επιχειρήματα αυτά δεν μπορούσαν να ευσταθήσουν διότι εμείς ζητούσαμε τα νερά που χύνονταν στη θάλασσα. Πέραν όμως από τα ανωτέρω επιχειρήματα προβάλαμε και το άλλο μεγάλο επιχείρημα ότι τα νερά του φράγματος του Πηνειού προέρχονται κατά 43% από το νομό Αχαΐας και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ερυμάνθου.          

Τρίτο επιχείρημα υπέρ του νομού Αχαΐας είναι ότι το αρχικό σχέδιο του φράγματος προβλέπει την άρδευση και των δύο νομών.          

Όλα τα ανωτέρω δεν έπειθαν κανένα αλλά και οι τοπικοί παράγοντες, Νομάρχες και Βουλευτές είχαν απογοητευθεί και έτσι το θέμα έμενε εκκρεμές με τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας να υποφέρουν, οι γεωτρήσεις να σταματούν, να κτυπούν γεωτρήσεις στα 250-300 μέτρα και αντλούν υφάλμυρο νερό.          

Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι που ήλθε και πάλι στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία.          

Προσωπικά δεν μπορούσα να προχωρήσω διότι πλέον δεν ήμουνα Βουλευτής.          

Υπήρχαν όμως ορισμένες καλές συγκυρίες τις οποίες εκμεταλλεύθηκα:           

1) Υπήρχε στο αρμόδιο Υπουργείο Δημοσίων Έργων ένας εκλεκτός φίλος ο Γιώργος Σουφλιάς.              

2) Υπήρχε δικός μας περιφερειάρχης ο Πάνος Καββαδάς, παλιός Βουλευτής και εκλεκτός μου φίλος και          

3) Ο γιος μου Μιχάλης εκλεγμένος Βουλευτής ο οποίος ανέλαβε να επαναφέρει και να ζωντανέψει το θέμα.          

Έτσι αρχίσαμε από την αρχή. Από το Υπουργείο ζήτησαν νέα στοιχεία  και νέες μελέτες.          

Η Περιφέρεια άρχισε να κινείται και πράγματι έγινε μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία εστάλη στο ΥΠΕΧΩΔΕ στις 30 Μαρτίου 2009.           Εν τω μεταξύ ενώ όλα ήσαν ευνοϊκά και ο ίδιος ο Υπουργός μας είχε διαβεβαιώσει ότι το έργο θα τελειώσει, προκηρύχθηκαν οι εκλογές και έτσι για μία ακόμη φορά και μάλιστα την τελευταία στιγμή, σταμάτησαν τα πάντα.          

Προσωπικά δεν απογοητεύομαι. Ελπίζω ότι κάποτε το έργο θα ολοκληρωθεί αρκεί να υπάρξουν άνθρωποι στη δεδομένη στιγμή να το επαναφέρουν.          

Τέλος το παρήγορο είναι ότι σήμερα υπάρχουν οι μελέτες και όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αρκεί να πεισθούν οι Ηλείοι ότι δεν χάνουν ούτε μια σταγόνα νερό από το δικό τους και να υπάρξει πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση.  

 

4. κ.Παναγιωτόπουλος Ανδρέας- Πρώην Δήμαρχος Μόβρης

 

5. κ.Γκοτσούλιας Διονύσιος – Πρώην Δήμαρχος Δύμης

Η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας μπορεί να διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να στηριχτεί και να αναπτυχτεί,  αλλά  δεν υπήρξε η βούληση των ασκούντων εξουσία όλων των επιπέδων, αλλά και της διοίκησης να προγραμματίσει και να ιεραρχήσει  μέσω ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού τις παρεμβάσεις εκείνες που θα λειτουργούσαν προσθετικά ως βασικά  εργαλεία για την ανάπτυξη και την πρόοδο και κυρίως να τις υλοποιήσει.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι παθογένειες  του πολιτικού συστήματος,  οι προσωπικές  στρατηγικές, οι διαιρέσεις, οι ιδεοληψίες, ακόμη και στα αυτονόητα,  αποτέλεσαν τον σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, αλλά και τα δισεκατομμύρια ευρώ που εισέρρευσαν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής  Ενωσης να σπαταληθούν σε δράσεις που δεν συνεισέφεραν στην πραγματική αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής. 

Ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός αποτελούν τα σημαντικά μας στρατηγικά πλεονεκτήματα που σε συνδυασμό με την περιοχή της Στροφυλιάς, το τείχος Δυμαίων,  το αεροδρόμιο του Αράξου, κ.λπ.  μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν την ατμομηχανή  για την οικονομική ανάπτυξη και ταυτοχρόνως  να προσδώσουν την  ταυτότητα που εμείς  θέλουμε να προτάξουμε για τη  Δυτική Αχαΐα.

Θεωρώ, έστω και την ύστατη στιγμή, σήμερα-με τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση να πλήττει τη χώρα- ότι σε όσους αγαπάμε πραγματικά αυτόν τον τόπο μάς  δίνεται πραγματικά η ευκαιρία  να ενώσουμε δυνάμεις και να οργανώσουμε τις δράσεις μας προτείνοντας τις παρεμβάσεις εκείνες, με βάση τις προτεραιότητές της, που συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη των στρατηγικών τομέων (πρωτογενής τομέας – τουρισμός).

1)      ΥΔΡΕΥΣΗ –ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (υπάρχουν πλήρεις και ολοκληρωμένες μελέτες)

2)      ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΤΡΑ –ΠΥΡΓΟΣ (Νότια Χάραξη)

3)      ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΡΑΞΟΥ (υπάρχει μελέτη)

4)      ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑ –ΠΥΡΓΟΣ

5)      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (υπάρχει μελέτη)

6)      ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ και

7)      Επαναφορά στο πλαίσιο της πραγματικής αποκέντρωσης των υπηρεσιών που απομακρύνθηκαν (Εφορία, ΙΚΑ) και ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με το απαραίτητο προσωπικό και μέσα, ώστε συνδυαστικά  οι ενέργειες αυτές να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας και την οικονομική ανάταξη της έδρας του Δήμου.

Η ημερίδα που πραγματοποιεί ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, εκτιμώ ότι πρέπει να αποτελείται από χωριστά θεματικά πεδία ενημέρωσης και διαβούλευσης, να μην υπάρχουν οι γενικόλογες τοποθετήσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές σε παρόμοιες  εκδηλώσεις, να τεθούν όλα τα μείζονα ζητήματα και να οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για να δώσουμε στους πολίτες ένα σαφές μήνυμα ελπίδας και προοπτικής για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννα Άσπρου, τηλ.: 2610312530,  email: asprou@pelop.gr

διαχωριστική γραμμή

Login / Sitemap

εικονίδιο facebookεικονίδιο flickr

© Copyright 2015 - 2018 pelopanaptixi.gr