Loading...
 Start Page

ΕΣΠΑ 2014-2020 και Δυτική Ελλάδα

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

13.00 – 16.00, Αίθουσα 1

Περιεχόμενο Συνεδρίας: Η συνεδρία αφορά στη παρουσίαση του αναπτυξιακού και του κοινωνικού πυλώνα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθεται η εξειδίκευση των μέτρων και των δράσεων, σε επίπεδο πλέον εφαρμογής, που προγραμματίζεται να δώσουν την ζητούμενη αναπτυξιακή ώθηση στην περιφερειακή και εθνική οικονομία. Είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας να επιτύχουμε ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες και αποσαφήνιση των όρων της νέας προγραμματικής περιόδου: ποιες είναι οι κατευθύνσεις αιχμής, με ποιους όρους, με ποια διαδικασία, ποια στοιχεία εισάγει ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός στην δομή των προγραμμάτων, κ.λπ.. Με δεδομένο ότι οι «δυνάμεις» που δρουν στην περιφέρεια προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα, επιμένουμε σε μία σύνθεση εισηγητών που καλύπτει κατά το δυνατόν εκπροσώπηση από τους κρίσιμους τομείς αναφοράς. Μέσα από τις τοποθετήσεις των εισηγητών φιλοδοξούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:

  • Ποιες είναι οι προτεραιότητες του προγραμματικού πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020 που θα κάνουν πράξη την ευρωπαϊκή επιταγή για ενίσχυση του ρόλου της επιχειρηματικότητας στις δράσεις και τα έργα που δρομολογούνται για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας;
  • Υπάρχει ένας γενικός προγραμματισμός για τις προσκλήσεις που αναμένονται ανά Προτεραιότητα; Ποιες δράσεις θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα;
  • Ποιες είναι οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οι βασικές αλλαγές στα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας αλλά και στον κοινωνικό πυλώνα; Ποιες είναι οι πιο βασικές διαφορές σε σχέση με τη φιλοσοφία των προγραμμάτων χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013;
  • Υπάρχει κάποια απλοποίηση στον τρόπο υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων; Ο άμεσος προγραμματισμός σε ποιες κατευθύνσεις εστιάζει; Ποιες είναι οι κατηγορίες των ωφελούμενων για τα προγράμματα τα επόμενα 2 χρόνια;
  • Σε ποιο επίπεδο έχουν συνδεθεί τα εργαλεία προγραμματισμού των φορέων έκφρασης της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας όπως τα Επιμελητήρια με τα αντίστοιχα των διαφόρων επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης (Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων, Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ.α.);
  • Ποια ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων; Έδωσαν πραγματική ώθηση στην οικονομία; Τι είδους υποστήριξη θα βοηθούσε ουσιαστικά τις παραπάνω διαδικασίες;
  • Σε ποιους τομείς έχουν διαγνωστεί ανάγκες που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν την προηγούμενη περίοδο;
  • Ο κοινωνικός τομέας οφείλει να ενισχυθεί με όλα τα μέσα. Τα χρόνια της κρίσης έχουν πλήξει κύρια τα μεσαία και χαμηλά κοινωνικά-οικονομικά στρώματα και έχουν επιβάλει βίαιη μετάβαση για χιλιάδες οικογένειες. Που θα δοθεί έμφαση στο αμέσως επόμενο διάστημα;
  • Συντονίζονται οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις με τις πραγματικές ανάγκες στην Ελλάδα του 2016; Ο σχεδιασμός ανακουφίζει επί της ουσίας αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες;
  • Στο πλαίσιο της συνεδρίας μας ενδιαφέρει, επίσης, η ανάλυση ζητημάτων όπως ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου, οι δυσκολίες, οι αστοχίες του σχεδιασμού και περαιτέρω πώς οι ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου θα κινηθούν σε έναν άξονα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

 

Συντονιστής: Βασίλης Αϊβαλής, Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ/ ΤΔΕ 

Ομιλητές:

1ος κύκλος: Αναπτυξιακός πυλώνας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  

Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

Βασίλης Γογγολίδης, Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Παναγιώτης Θεοδώρου, Επικεφαλής Τομέα Εμπορικής Ανάπτυξης Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Eurobank

2ος κύκλος: Κοινωνικός πυλώνας του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Δήμητρα Χαλικιά, Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Γιώργος Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΧΟΡΗΓΟΣ

eurobank

διαχωριστική γραμμή

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ελληνικά πετρέλαια

i-bank pos

λουξ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννα Άσπρου, τηλ.: 2610312530,  email: asprou@pelop.gr

διαχωριστική γραμμή

Login / Sitemap

εικονίδιο facebookεικονίδιο flickr

© Copyright 2015 - 2018 pelopanaptixi.gr