Loading...
 Start Page

Θεματικές ενότητες

5ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

14 – 15 Ιουλίου 2017
Porto Rio, Πάτρα


Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Εμπορευματικές μεταφορές και ο ρόλος του λιμανιού της Πάτρας

Οι θαλάσσιοι δρόμοι του μέλλοντος

Η Δυτική Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να καταστεί κόμβος μεταφορών και εμπορίου για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Για να καταφέρει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των υποδομών που συνθέτουν το συνολικό μεταφορικό σύστημα. Οι συνέργειες με το λιμάνι του Πειραιά, το χερσαίο δίκτυο - οδικό και σιδηροδρομικό- τα εμπορευματικά κέντρα και οι βιομηχανικές περιοχές είναι παράμετροι που οφείλουν να μπουν στη γενική συνάρτηση. Η δυνατότητα προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης και ασφάλειας σε σχέση με το κόστος και το χρόνο διαμετακόμισης αγαθών αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούμενα. Η έλξη μεγαλύτερης εμπορικής δραστηριότητας, επίσης.

Η συνεδρία εστιάζει στα παραπάνω ζητήματα που απασχολούν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών. Ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες διεθνών μεταφορών, μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, χρήστες των υπηρεσιών του λιμανιού, συλλογικοί φορείς, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, ερευνητές και μελετητές αλλά και όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Δυτικής Ελλάδας αναπτύσσουν έναν γόνιμο διάλογο.

Στοχεύουμε σε ειδήσεις και ουσιαστικά συμπεράσματα για τα περιθώρια βελτίωσης της εμπορικής λειτουργίας, τη μελλοντική σιδηροδρομική σύνδεση προς την Αδριατική, τον συνδυασμό των μεταφορών και τον προγραμματισμό της πολιτείας για την επόμενη ημέρα του Λιμένα της Πάτρας.

Μεγάλα οδικά έργα, η επόμενη ημέρα

Οι δρόμοι προς το αύριο

Η συνεδρία εστιάζει στην επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών αξόνων: Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός, Μορέας. Κατά κοινή ομολογία, οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι είναι ταυτισμένοι με την ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετούν. Συνδέουν προορισμούς, διευκολύνουν τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συντομεύουν τις διαδρομές και παρέχουν ασφάλεια στις μετακινήσεις. Επιφέρουν μία σειρά μετασχηματισμών στον χώρο και δημιουργούν τις συνθήκες για την υποδοχή νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τους 17 νομούς των περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Οι οικονομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις των οδικών αξόνων και περαιτέρω ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Δυτικού άξονα αποτελούν τον πυρήνα μίας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

Το αντικείμενο της συνεδρίας απευθύνεται στους φορείς στρατηγικού προγραμματισμού, τους χρήστες των υπηρεσιών των αυτοκινητοδρόμων, τους συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών και του τουρισμού, τις συμπληρωματικές υπηρεσίες των αυτοκινητοδρόμων, τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, τους ερευνητές - μελετητές αλλά και σε όσους έχουν ενδιαφέρον για τις προοπτικές ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.

Αγροτική Ανάπτυξη

Σπέρνουμε ελπίδα θερίζουμε καρπό

Ο πρωτογενής τομέας είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση στη Δυτική Ελλάδα. Η οικονομική κρίση έχει έμμεσα ωθήσει την παραγωγή σε νέα θεώρηση, με στροφή του εμπορίου από την εγχώρια αγορά σε αυτή του εξωτερικού. Στις σύγχρονες συνθήκες όπως διαμορφώνονται, αξίζει να σημειωθεί η είσοδος νέων και καταρτισμένων ανθρώπων τόσο στη παραγωγή όσο και στην μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων. Οι καλλιεργητικές τεχνικές, οι γεωτεχνικές προσεγγίσεις, η εμπορική διαπράγματευση ξεφεύγουν σταδιακά από τα παραδοσιακά πρότυπα. Σκοπός της συνεδρίας είναι η ανταλλαγή απόψεων για την ενδυνάμωση της συνεργασίας των παραγόντων που συνιστούν τον γεωργικό τομέα και τη σύνθεση ενός σύγχρονου αγροδιατροφικού μοντέλου που θα σέβεται το ευαίσθητο περιβαλλοντικό οικοσύστημα του Δυτικού Άξονα.

Το αντικείμενο της συνεδρίας απευθύνεται στους φορείς προγραμματισμού της αγροτικής ανάπτυξης, τις ενώσεις και τους συλλογικούς φορείς των παραγωγών, τους επιχειρηματίες του πρωτογενή τομέα, τουςς εμπόρους και τους εξαγωγείς, τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, τις αναπτυξιακές εταιρείες, τους ερευνητές - μελετητές αλλά και σε όσους έχουν ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της γεωργίας στη Δυτική Ελλάδα.

Σάββατο 15 Ιουλίου 2017

Τουριστική ταυτότητα στις σύγχρονες συνθήκες

Το καλό μας πρόσωπο

Δεδομένα όπως η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, η προσέλκυση νέων επενδύσεων, οι προτάσεις των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων που μπαίνουν πλέον επίσημα σε εφαρμογή αλλά και οι ανοδικοί δείκτες προσέλευσης επισκεπτών στο αεροδρόμιο του Αράξου και το Λιμάνι του Κατακόλου, υποδεικνύουν εμφατικά ότι η χρονική συγκυρία επιβάλει την ουσιαστική αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δυτικού άξονα. Στόχος της συνεδρίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων αλλά κυρίως των προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος στην δυτική πλευρά της χώρας.

Το αντικείμενο της συνεδρίας απευθύνεται στους φορείς στρατηγικού προγραμματισμού, τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες, κ.λπ.), τους συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών και του τουρισμού, τις ενώσεις επιχειρηματιών, τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, τους ερευνητές - μελετητές αλλά και σε όσους έχουν ενδιαφέρον για το "καλό πρόσωπο" της Δυτικής Ελλάδας.

«Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα»

Τα συν του συνεπιχειρείν

Διοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σκοπός της συνεδρίας είναι η παρουσίαση των υφιστάμενων συνθηκών και των προοπτικών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα. Ο ρόλος της αιρετής Περιφέρειας είναι κομβικός στην προσπάθεια αυτή, καθώς είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα διαχειρίζεται σημαντικούς πόρους των διαρθρωτικών ταμείων που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ενίσχυση του επιχειρείν. Στη συνεδρία θα αναφερθούν η στρατηγική και οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» και οι στόχοι του δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα». Η συμμετοχή του κου. Υπουργού αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να παρουσιαστεί η εθνική πολιτική για την επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα να αναδειχθεί η τοπική της διάσταση. Στο πάνελ συμμετέχουν επίσης επιφανείς εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου καταθέτοντας την πολύτιμη εμπειρία και γνώση τους σχετικά με το επιχειρείν στη Δυτική Ελλάδα. Στόχος είναι να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής και πώς αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, αλλά και πιθανά εμπόδια που ανακόπτουν την αναπτυξιακή της δυναμική.

Το αντικείμενο της συνεδρίας απευθύνεται στους φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, τους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης και τις ενώσεις των επιχειρηματιών, τις πρωτοβουλίες και τις συνεργασίες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τους φορείς διαχείρισης ενισχύσεων και επιχορηγήσεων αλλά και σε όσους πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο όπλο για την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας είναι η συνεργασία.

Το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Ας δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε

Σκοπός της συνεδρίας είναι η παρουσίαση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα και πώς μπορεί αυτό να καταστεί βιώσιμο και αυτοτροφοδοτούμενο. Οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα εξαιρετικά εχθρικό και αφιλόξενο οικονομικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και των μέτρων ελέγχου κεφαλαίων (capital control) η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά προβληματική. Η παροχή εγγυήσεων και πίστωσης, οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ιδιωτικά και επιχειρηματικά κεφάλαια, αποτελούν προτεραιότητα. Μια σειρά από πρωτοβουλίες και φορείς στην Δυτική Ελλάδα έρχονται να αναδείξουν τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει η περιφέρεια στην ποιοτική επιχειρηματικότητα: Η Patras IQ, μία έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας που μετράει 4 χρόνια ζωής και στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα· το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις πάνω από 15 χρόνια και αυτή τη στιγμή αποτελεί στέγη 24 εταιριών· αλλά και το Orange Grove Patras ο νέος Incubator που μετρά μόνο λίγους μήνες ζωής αλλά έχει ήδη υποδεχτεί τα πρώτα 8 start ups.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννα Άσπρου, τηλ.: 2610312530,  email: asprou@pelop.gr

διαχωριστική γραμμή

Login / Sitemap

εικονίδιο facebookεικονίδιο flickr

© Copyright 2015 - 2019 pelopanaptixi.gr